Технології дистанційного навчання у ЗДМФУ

Дистанційне навчання сьогодні – це нова філософія навчання, яка поступово стає світовим трендом організації навчального процесу. В цей час у ЗДМФУ триває глобальний процес інформатизації завдяки наявності потужної матеріально-технічної бази, яка щороку оновлюється та зростає. Впровадження новітніх комп’ютерних технологій дистанційного навчання в освітньому процесі студентів університету є головним напрямком роботи викладачів  університету. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи викладачів університету є створення онлайн – курсів на платформі edX та використання хмарних технологій MS Office 365 під час навчального процесу. Сутність хмарних технологій полягає в обміні даними в універсальному вигляді без кодувань і перекодувань, зберіганні даних на віддалених носіях. MS Office 365 - це хмарне рішення, що надається за підпискою і містить набір програм, що базується на хмарних технологіях і включає в себе безкоштовну електронну пошту, службу обміну миттєвими повідомленнями, засіб проведення відеоконференцій і здійснення голосових викликів, а також дозволяє створювати і редагувати документи в онлайн-режимі. Хмарний формат означає, що всі дані зберігаються в центрі обробки даних Microsoft, а не на комп'ютері користувача, і це забезпечує користувачам доступ до документів і даних з різних пристроїв через Інтернет з допомогою браузера. Тому цей програмний продукт дозволяє створювати файли і спільно працювати над ними на будь-яких пристроях з будь-якої точки світу.

ЗДМФУ ставить перед собою завдання зі створення максимально сприятливих і комфортних умов для опанування навчального матеріалу здобувачами освіти в умовах змішаної форми навчання зповною візуалізацією у синхронному режимі на основі MS Teams. Дистанційне спілкування зі студентами триває кожного дня – проводяться лекційні та практичні заняття у формі відеоконференцій MS Teams, особисті консультації викладачів у чатах, дистанційне тестування тощо. усі занаття відбуваються згідно встановленого розкладу у режимі відеонарад для студентів всіх факультетів та форм навчання. Кожне заняття обов'язково записується для можливості пререгляду та засвоєння матеріалів занять у асмнхронному режимі. 

Дистанційна робота студентів організована викладачем у середовищі MS Оffice 365 шляхом створення команд у додатку MS Teams. Така організація роботи студента у команді дозволяє зробити спілкування викладача зі студентами більш мобільним та ефективним. Викладач створює  наради, розміщує завдання для самостійної роботи для спільного доступу завдяки використанню сучасних хмарних сервісів OneDrive і Teams. Окрім самого завдання викладач задає критерії оцінювання та встановлює строки здачі студентом виконаного завдання. За встановленими критеріями викладач розподіляє бали, які студент отримає за виконану роботу. 

Під час виконання завдань студенти формують вміння виконувати завдання, користуючись хмарними сервісами MS Office365, а також створювати свій інформаційний простір для організації навчальної та професійної діяльності, а саме: створювати групи та настроювати їх параметри; додавати нових учасників; обмінюватися сповіщеннями з членами групи; формувати розклад подій за допомогою календаря; використовувати послугу OneDrive для зберігання даних та спільного їх використання, в режимі онлайн виконувати навчальні завдання. Хмарний формат MS Offfice 365 забезпечує доступ до документів і даних з різних пристроїв через Інтернет за допомогою браузера, що дозволяє студентам спільно працювати над проектами на будь-яких пристроях з будь-якої точки світу. 

Інформаційні технології стають ефективним інструментом адаптивного навчання, тому що взаємодіють зі студентом в режимі реального часу та забезпечують індивідуальну підтримку кожного учня. Новий дистанційний підхід до формування адаптивного контенту навчання студентів ЗДМФУ дозволяє налаштовувати процес навчання, враховуючи загальний рівень підготовки студентів, а також створює умови для розкриття індивідуальних здібностей студента та формування його професійних компетенцій. 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 236-22-52
E-mail: cdo@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМФУ.

Мапа сайту