Розпочався курс підвищення кваліфікації для викладачів «Організація дистанційного навчання на платформі edX. Розробка та супровід онлайн курсів»

Розпочався курс підвищення кваліфікації для викладачів «Організація дистанційного навчання на платформі edX.  Розробка та супровід онлайн курсів»

Кафедра медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій розпочала плановий курс підвищення кваліфікації для викладачів нашого університету. Курс має назву «Організація дистанційного навчання на платформі edX. Розробка та супровід онлайн курсів». Записатись на цей курс мали змогу викладачі, які не відвідували попередні курси з розробки онлайн курсів на платформі edX та не мають відповідного сертифікату.

07 квітня 2021 року завідувачем кафедри МФІНТ, професором Рижовим О.А. було проведено першу з шести запланованих лекцій. Тема лекції: «Організація дистанційного навчання у ЗДМУ». На заході були присутні майже 90 співробітників ЗДМУ.

На початку лекції професор О.А. Рижов наголосив, що нині у ЗДМУ майже всі навчальні дисципліни мають онлайн курси, але є необхідність навчання співробітників, які з різних причин ще не долучалися до створення онлайн курсів на платформі edX. Спільна робота з цими викладачами буде проводитись у спеціально створеній у MS Teams команді dl.course.g.

Лектор підкреслив, що завдяки ініціативі ректора ЗДМУ, професора Ю.М. Колесника, в університеті з 2016 року триває активна робота зі створення онлайн курсів для студентів. Концепція розвитку ЗДМУ, розроблена керівництвом університету, включає використання старт-технологій. В умовах сьогодення, коли університет перейшов на змішану форму навчання, змінився й підхід до провадження навчального процесу. Зрозуміло, що успішне навчання студентів неможливе без активного використання інформаційних засобів та технологій.

Професор О.А. Рижов розглянув хронологію зміни технологій навчання, п’ятикомпонентну модель структури педагогічної системи, яка включає педагога, учня, мету, навчальну інформацію, засоби педагогічної комунікації та удосконалену семикомпонентну модель, до якої додані ще два компоненти -  оціночний та прогностичний.

Після порівняльного аналізу процесу трансферу знань у класичній системі навчання та навчання з застосуванням ІКТ професор О.А. Рижов розповів про власне бачення тривимірного уявлення педагогічної системи. Така модель має вигляд піраміди, вершиною якої є той, кого навчають – студент. Три інші складові системи створюють площину, яка формує навчальне середовище. Перехід від двовимірної до тривимірної педагогічної системи має символічне значення, оскільки навчання студента у сучасному університеті не завершується в аудиторії, а завдяки сучасним інформаційним комп’ютерним технологіям (ІКТ) триває у єдиному освітньому просторі університету, і далі – у глобальному освітньому просторі. При навчанні засобами ІКТ трансфер професійних знань відбувається за допомогою інтелектуальних систем дистанційного навчання у хмароорієнтованому навчальному середовищі.

            Під час лекції було детально розглянуто послідовність кроків реалізації стратегії впровадження онлайн-курсів у навчальний процес ЗДМУ. Особливу увагу лектор приділив готовності викладачів переглянути зміст своєї діяльності, організації масштабного навчання викладачів технологіям розробки онлайн курсів та дистанційного навчання. Формування педагогічної системи у ЗДМУ відбувається на базі хмарних сервісів MS Teams.

            Основою взаємодії компонентів онлайн навчання є платформа edX, яка забезпечує створення онлайн курсів для самостійної роботи студентів. Вона має зв'язок з АСУ, системою Ratos та Office 365. Зараз у ЗДМУ на цій платформі створено 561 онлайн курс, існує 16147 акаунтів, серед яких 478 є акаунтами викладачів. Роботу платформи edX у нашому університеті супроводжує ЦДОТ. Онлайн курс є інтегратором навчальних ресурсів ЗДМУ, тому що він містить посилання на всі навчальні ресурси університету, необхідні для самостійної роботи студента. Велика кількість навчального матеріалу в мережі Інтернет, до якого сьогодні мають доступ студенти, загострює питання валідності інформації для студента, отже основною метою онлайн курсу є допомога студенту отримати найважливішу навчальну інформацію завдяки оволодінню матеріалом певного курсу.

            Також професор О.А. Рижов розповів про концептуальну модель системи створення та супроводу інтерактивних комп’ютерних систем навчання, яка надає викладачам, як розробникам курсів, нові функції. Було підкреслено, що розробка інтерактивного навчального контенту є складною процедурою і потребує додаткового часу. Доповідач детально розповів про процес реєстрації студентів на онлайн курс та визначив компетенції методиста й тьютора онлайн курса. Компетенції викладача методиста, у якості яких можуть виступати професор або доцент кафедри – це виконання організаційної та методичної функцій щодо формування вимог до онлайн курсу, згідно мети робочої програми навчальної дисципліни, складання плану розробки курсу та педагогічних технологій організації навчання студентів, розробка змістової складової та сценарію онлайн курсу. Компетенції викладача-тьютора – це супровід процесу персоніфікованого навчання студента засобами моніторингу інформації про навчальну активність студентів, яка надається платформою edX, організація інтерактивної взаємодії зі студентами у форматі семінарів, консультацій, лабораторних занять засобами інтернет-сервісів у єдиному освітньому середовищі ЗДМУ.

На завершення заходу лектор закликав присутніх до активної співпраці, обговорення питань у чаті та запропонував учасникам заходу домашнє завдання:

 

8.04.2021

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 236-22-52
E-mail: cdo@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМФУ.

Мапа сайту