Кафедри звітують за підсумками навчального року

Кафедри звітують за підсумками навчального року

В контексті виконання заходів забезпечення внутрішньої системи якості освіти, уже вдев’яте у ЗДМФУ проходить щорічна перевірка роботи кафедр за підсумками навчального року. За словами проректора з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти, доцента Світлани Андріївни Моргунцової, згідно з наказом ректора №144 від 10 квітня 2024 р., створено комісію за головування першого проректора університету, доцента Миколи Олександровича Авраменка у складі проректорів, деканів факультету, відповідальних осіб.

Кафедри та структурні підрозділи з 24 по 28 червня за графіком  звітують про результати своєї діяльності протягом 2023-2024 навчального року за усіма напрямками роботи: виконання цільових показників діяльності науково-педагогічних працівників, плану роботи кафедр, дотримання п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Кожен викладач надає звіт про  виконання індивідуального плану, у якому відображається навчальна, методична, наукова, організаційно-виховна, лікувальна діяльність, інші види робіт. Враховуються елементи внутрішнього контролю системи якості освіти у ЗДМФУ, зокрема, щотижневий моніторинг виконання навчального навантаження, якість наповнення електронних навчально-методичних ресурсів кафедр, публікаційна активність співробітників кафедр.

Після завершення періоду звітності отримані дані будуть структуровані та включені до комплексного аналізу щодо виконання запланованих заходів у 2023-2024 н.р. Про підсумки буде доповідатися на засіданнях ректорату, Вченої ради університету. Пропозиції та рішення будуть взяті за основу при організації заходів у 2024-2025 н.р.

Вадим Сергійович Дмитрієв, керівник Центру дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти  ЗДМФУ, кандидат технічних наук

24.06.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 236-22-52
E-mail: cdo@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМФУ.

Мапа сайту