Лекції з основ академічної доброчесності для першокурсників

Дотримання вимог академічної доброчесності є одним з пріоритетних  завдань для науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти ЗДМФУ. Повага до наукового та академічного авторства, чесність і самостійність в опануванні знань і наукових розробках, дотримання етичних норм світового освітнього простору – це запорука якісної освіти, репутації університету та довіри суспільства до наукового знання.
 
Тому в контексті заходів внутрішньої системи якості освіти в ЗДМФУ у квітні-травні пройшли традиційні для нашого університету цикли лекцій з академічної доброчесності для студентів-першокурсників усіх спеціальностей і освітніх програм. Завідувачка кафедри культурології та українознавства, професорка Ольга Турган провела інтерактивні лекції, у яких охарактеризувала загальноукраїнську і внутрішньоуніверситетську нормативну базу з питань академічної доброчесності та зосередилась на питаннях доброчесного проходження студентами заходів підсумкового контролю. Об’єктом обговорення напередодні сесії стали такі теми, як шахраювання на іспитах та заліках, дотримання академічної доброчесності під час дистанційного навчання. Лекторка в контексті підготовки до 84 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини та фармації – 2024» зупинилася на правилах коректного використання чужого тексту в науковій роботі для запобігання плагіату. Зі слухачами-першокурсниками Ольга Турган обговорила вимоги до доброчесного виконання усіх різновидів студентських наукових робіт і принципи роботи антиплагіатних програм.
 
Проте головним у полі уваги лекторки залишалися внутрішні, психологічні витоки можливих відхилень від стандартів поведінки в академічному середовищі, зокрема, конформність як чинник недоброчесної поведінки студентів. Серед найпоширеніших причин недоброчесної поведінки самими студентами були названі брак часу, проблеми в засвоєнні теми й лінощі. 
 
Ольга Дмитрівна стимулювала аудиторію до обговорення проблем, постановки питань і спільного пошуку відповідей на них. Основними шляхами запобігання виникненню проблем з аутсорсингом (несамостійним виконанням робіт) було названо роботу із мотивацією до навчання й персоналізацію завдань. Лекторка наголосила на особливій важливості комунікації між здобувачами та педагогами, що є запорукою успішного засвоєння знань і запобігання практиці замовлення навчальних робіт. Також одним із рішень студентами було названо повернення до традиційних форм навчання.
8.05.2024

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 236-22-52
E-mail: cdo@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМФУ.

Мапа сайту