Методична робота набирає обертів

Методична робота набирає обертів

Методична робота професорсько-викладацького складу ЗДМФУ є завжди актуальною і необхідною для організації освітнього процесу. Якість освітніх послуг і підготовки сучасного висококваліфікованого здобувача на додипломному та післядипломному етапах нерозривно пов’язана з методичним супроводом навчання.

Змішана форма навчання в нашому університеті, викликана умовами воєнного стану, поєднує елементи очної форми (сталий розклад, синхронна взаємодія викладача і здобувача, проведення офлайн-занять та консультацій, збереження таких традиційних форм організації заняття, як лекція, практичне чи семінарське) та дистанційної (створення повноцінного освітнього онлайн-середовища, можлива просторова віддаленість учасників навчання, індивідуальний підхід до виконання завдань), що вимагає від сучасного педагога високого рівня методичної підготовленості та різноспрямованих компетенцій. Тому і при плануванні методичної підтримки навчальної дисципліни, і при відборі методів співпраці з аудиторією сучасний викладач повинен враховувати можливості використання своєї методичної роботи як онлайн, так і очно.

Тому організація методичної роботи в ЗДМФУ завжди постає майданчиком спільного пошуку нового і взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Напружена робота в цьому напрямку ректорату, Центральної методичної ради, циклових методичних комісій, Ради з навчально-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів, навчального відділу, методичного відділу, Центру дистанційної освіти, телемедицини та якості освіти не призупиняється протягом усього навчального року, вона завжди орієнтована на спрямування зусиль колективу у русло збільшення ефективності використання ресурсів університету для збереження і підвищення якості послуг для здобувачів.

Зокрема методична робота є одним з важливих факторів рейтингової оцінки роботи кафедр ЗДМФУ, під час цьогорічних засідань рейтингових комісій оцінювалися підготовані протягом звітного періоду навчально-методичні видання з грифом ЦМР та Вченої ради, розроблені онлайн-курси, участь у методичних зібраннях різного рівня, різні форми підвищення кваліфікації тощо.

Тому і підбивання певних підсумків рейтингової оцінки роботи кафедр стає поштовхом для планування методичної роботи на наступний рік – саме зараз кафедри ЗДМФУ працюють над підготовкою звіту про видавничу активність і формуванням плану навчально-методичних видань різних типів на наступний рік.

Не залишається без уваги і проблема постійного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, тому в університеті постійно йде пошук нових форм підвищення рівня професійних умінь. Тому окрім уже традиційного навчання в Школі молодого викладача для молодих педагогів, яке зараз успішно триває, 15 листопада готується друге засідання постійнодіючого методичного семінару, що буде присвячено роботі модераторів кафедр, а також планується серія вебінарів кафедри іноземних мов з латинської мови для викладачів ЗДМФУ.

Також до чергового засідання 16 листопада готуються циклові методичні комісії, на яких завжди розглядаються найактуальніші методичні проблеми кафедр, об’єднаних за профілем. Триває підготовка і до наступного засідання Центральної методичної ради у грудні.

9.11.2023

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 236-22-52
E-mail: cdo@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМФУ.

Мапа сайту