Моніторинг освітньої діяльності у ЗДМФУ - запорука якості освіти!

Моніторинг освітньої діяльності у ЗДМФУ - запорука якості освіти!

Дотримання високих стандартів якості вищої освіти є провідною метою освітньої політики Запорізького державного медико-фармацевтичного університету!

Система якості освіти та освітньої діяльності, що впродовж років розбудовувалася у нашому університеті, має чітку структуру та завдання і постійно підтверджує свою ефективність. Це свідчення правильно обраної свого часу стратегії – зосередитися саме на системі, а не разових заходах. Викладачі мотивовані до проведення максимально результативних занять, а студенти, у свою чергу, знають, що кожен вид їхньої діяльності буде оцінено, і ці оцінки стануть основою особистого рейтингу, а отже – майбутньої успішної кар’єри.

Однією зі складових системи якості освіти та освітньої діяльності у ЗДМФУ є постійний моніторинг освітнього процесу на додипломному та післядипломному етапах навчання. Використання університетською спільнотою програмного пакету Microsoft 365 та додатку MS Teams дозволяє максимально ефективно забезпечувати безперервність навчальний процесу в умовах воєнного стану та об’єктивно проводити перевірку засвоєних здобувачами освіти знань. Завдяки надпотужним можливостям платформи, відбувається якісна трансляція відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі з повною візуалізацією. Усі заняття відбуваються згідно із затвердженим розкладом, платформа забезпечує можливість спільного підключення до події 600 і більше осіб, що дозволяє проводити лекційні заняття для декількох потоків здобувачів освіти одночасно. Завдяки ретельній підготовці кафедр на електронних ресурсах кафедр університету підготовлені та поширені необхідні методичні матеріали. Можливості сервісу MS Teams дозволяють отримати відповідні завдання, вправи та тести кожному здобувачу освіти незалежно від обставин. Відеозаписи лекцій та практичних занять доступні для перегляду здобувачам освіти 24/7.

Під керівництвом проректора з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти, доцента Світлани Моргунцової співробітниками Центру дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти відбувається постійний моніторинг освітнього процесу: фіксується кількість присутніх на заняттях, дотримання таймінгу проведення занять, якість викладання навчального матеріалу як на занятті, так і на електронних ресурсах кафедр, дотримання викладачами вимог до проведення навчальних занять. Виконується супровід занять та постійна технічна підтримка викладачів та здобувачів освіти з питань роботи сервісу MS Teams.

За перші 2 місяці навчання перевірено понад 1920 лекційних та 5200 практичних занять. В університеті функціонує понад 8950 активних команд MS Teams, а кількість акаунтів здобувачів освіти становить понад 27000.

Вже почалась підготовка до проведення заходів контролю академічної успішності у осінньому семестрі 2023-24 н.р., також найближчим часом відбудеться анкетування здобувачів освіти з питань адаптації у освітньому середовищі університету та підготовки до складання компонентів ЄДКІ.

Досвід проведення такого формату моніторингу якості освіти заслуговує на подальше використання та поширення, адже забезпечено його реалізацію на засадах та принципах об’єктивності, прозорості і публічності, виключено корупційні ризики, надано можливість інтеграції до міжнародного освітнього простору.

 

 

 

9.11.2023

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26
Тел: (061) 236-22-52
E-mail: cdo@zsmu.edu.ua

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт ЦДОТЯО ЗДМФУ.

Мапа сайту